Онлайн курс по история на изкуството

януари 2020 г. - май 2021 г.

Италиански и Северен Ренесанс

Разгърнат курс

Автор и лектор: доц. д-р Лиза Боева

Диктор: Ицко Финци

Как протича курсът?

Всеки месец ще получавате на вашата електронна поща нови линкове,

съдържащи обучителни лекции, филми и занимателни игри по темите от курса. 

Всички лекции, филми и игри са създадени от нашия екип специално за този проект.

Добре е курсът да се проследи в последователността,

която ние предлагаме и своевременно да се изпълняват (при ваше желание)

поставяните от нас задачи (под формата на игри, разбира се).

Към лекциите ще бъдат предоставени допълнителни препоръчителни материали. 

Какво отличава този курс

от множеството онлайн  курсове по изкуства?

Този курс е изцяло авторски. Тук не преповтаряме информацията, която всеки от вас с лекота може да намери в интернет пространството. Ние се стараем да открием интересен ключ към всяко от произведенията, с които се занимаваме (в областта на литературата, изобразителното изкуство, архитектурата и т.н.). 

И най-вече: нашата цел е не само да дадем знание, а да направим този курс лично приключение за Вас. Вие ще бъдете не просто слушател и зрител, а участник в увлекателно интелектуално пътешествие. 

"Италиански и Северен Ренесанс" 

Курсът започва на 10 януари 2020 г. и ще завърши през пролетта на 2021 г.