Кръщението на Иисус в река Йордан

 "Сватбата в Кана"Дучо

"Влизането на Иисус в Йерусалим", 1320 г. Пиетро Лоренцети.

Капела Скровени

Капелата е построена по поръчка на богатия търговец Енрико Скровени. През 1300 г. той купува обширна площ от някогашния притежател на земята (тук са се намирали бани, конюшни, два донжона) и получава разрешение от църквата за построяване на частна капела.

Навярно Енрико разпорежда да бъде създадена тази капела, за да изкупи греховете на своя род. Неговият баща – Реджиналдо – е бил заможен лихвар. Данте Алигиери го помества в 7-ми кръг на Ада в "Божествена комедия" (XVII, 64-75). С лихварска дейност се занимава и самият Енрико, но след построяване на капелата папа Бенедикт XI му опрощава този грях.

Сградата представлява правоъгълник с размери 20м х 9м, с един неф и олтарна апсида. Височината на тавана е 13 метра. На фасадата е поставен готически прозорец. От дясната страна (тази, която води към улицата) са разположени 6 прозореца; от лявата страна няма прозорци (тук се е намирал дворецът на поръчителя – днес не е съхранен). 

Интериорът на капелата е поверен на най-прочутия италиански художник от епохата – Джото ди Бондоне (ок.1267–1337). Фреските в капелата са създадени от неговите помощници и чираци.

Установено е, че Джото рисува едва няколко от фреските. Изследвания на най-компетентните специалисти на епохата доказват, че фреската "Целувката на Юда" е създадена несъмнено от самия Джото.

Според някои сведения архитект на капелата е Джото. Очевидно сградата e замислена именно като място, на което ще бъдат изрисувани фрески: стените са гладки, без корнизи, колони или декоративни елементи.

Описание и анализ на фреските в капелата

Фрески 1 - 6: епизоди от живота на родителите на Дева Мария - Йоаким и Ана.

Фрески 7 - 16: епизоди от живота на Дева Мария.

Фрески 17 - 21: епизоди от детството на Иисус Христос.

Фрески 22 - 27: епизоди от живота на Иисус Христос.

Фреска 28: предателството на Юда.

Фрески 29 - 39: епизоди от Страстите Христови.

Фрески 40 - 53: алегории на човешките добродетели и пороци.

Фреска 54: Страшният съд.

1. Изгонване на Йоаким от Храма

Йоаким произхожда от Давидовия род (Ана, неговата съпруга е от рода на Аарон). Бездетни са. На един от големите празници Йоаким идва в Йерусалимския храм. Иска да принесе жертва на Бога. Застава пред свещеника и му открива желанието си да има деца. Свещеникът го укорява, че заради греховете му Бог не го благославя с деца. Йоаким не е достоен да принесе жертва и напуска храма. 

2. Йоаким при овчарите

Скръбта на Йоаким е толкова голяма, че не пожелава да се върне в дома си. Отива в гората (сред други овчари) и остава тук да пасе стадото си. 

3. Благовещение

При Ана идва ангел, който ѝ известява, че въпреки преклонната възраст, тя ще роди дъщеря, която трябва да кръсти Мария.

4. Йоаким принася в жертва агне

Ангелът господен се явява при Йоаким и му известява, че съпругата му Ана ще роди дете. Йоаким принася в жертва агне. 

Голяма част от тази фреска заема синьото небе - това е пространството на Бог. Над жертвеника, от който излиза дим, е изобразена ръката на Бога – знак, че Бог приема жертвата на Йоаким.

5. Сънят на Йоаким

В съня си Йоаким разбира Божия план.

6. Срещата на Йоаким и Ана при Златните порти

Ана идва от Назарет, Йоаким слиза от гората. Срещат се пред Златните порти на Йерусалим. От целувката им е зачената Мария.

Гравюрата на Дюрер "Срещата на Йоаким и Ана при Златните порти" е от 1504 г. Срещата при Златните порти е един от най-разпространените сюжети от историята на Дева Мария в европейското изобразително изкуство XVI - XVII век.

Златните порти – това са източните порти на Йерусалим. В Стария завет (книга на пророк Иезекииля) е указано: "И каза ми Господ: тия врата ще стоят затворени, не ще се отворят, и никой човек не ще влезе през тях, защото Господ, Бог Израилев, влезе през тях, и те стоят затворени" (44:2). Християнската традиция определя, че именно през Златните порти преминава Христос, влизайки в града на Цветница.

8. Представянето на Мария в Храма

Когато Мария навършва 3 годишна възраст, Йоаким и Ана я дават за възпитание в Йерусалимския храм. В тържествено шествие Ана се приближава с детето към храма. За да посрещнат Йоаким и Ана, с пение са излезли от храма свещеници, начело с първосвещеника. Ана оставя Мария на стъпалата на храма. И се случва знамение: от никого не водена, от никого не подкрепяна, малката Мария с лекота се изкачва по стъпалата и влиза без страх в храма.

"Представяне на Мария в Храма", 1538 г. Тициан

В картината на Тициан малката Мария все още не е изкачила всички стъпала, които водят до храма.

В Йерусалимския храм Мария живее до женитбата си с Йосиф. Според новозаветния апокриф на Яков Йерусалимски (II век) Мария напуска храма на 12 годишна възраст; според апокрифното евангелие на Псевдо Матей тя остава там до 14 годишна възраст. Дните ѝ преминават в молитва, а храната ѝ се носи от ангел.

Детайл от икона, XVI век. Ангел носи храна на Мария в храма.

9. Жезлите

Според апокрифа на Яков: когато Мария навършва 12 години, свещениците се обръщат към първосвещеника: "Влез в светилището на нашия Господ и се помоли за Мария. Каквото ти открие Господ, това ще направим за нея". По време на молитвата на първосвещеника се появява ангел господен, който му казва: "Захарий! Излез и събери всички вдовци от народа ни и нека всеки едон от тях донесе своя жезъл. На когото Господ покаже знамение, нему ще стане тя жена". Захарий изпълнява посланието на ангела и скоро в храма се стичат вдовци от всички краища на юдейската земя. Йосиф също е сред вдовците, донесли своите жезли в храма.

10. Молитва за чудо

Според апокрифа на Яков: събралите се мъже дават своите жезли на първосвещеника. Той ги оставя в светилището. Всички падат на колене и се молят. Над Йосиф прелита гълъбица и каца на главата му. Първосвещеникът се обръща към него: "Ти следва да вземеш господнята дева". Йосиф отговаря: "Имам големи синове, аз съм стар, а тя – млада. Няма ли да стана за смях?" Първосвещеникът му припомня божия гняв, изсипал се над непокорни израилтяни и, уплашен, Йосиф приема да пази Мария при себе си.

 

Според апокрифа на Йероним Блажени женихите носят пръчки (не жезли). Избран ще бъде онзи, чиято пръчка цъфне.

Този сюжет преповтаря откъс от Четвърта книга Моисеева: Господ поръчва на Моисей да вземе от 12-те израилеви родове по един жезъл с надписано име на рода; тези жезли да ги сложи в скинията на събранието, пред ковчега на откровението и когото Бог избере, неговият жезъл ще прокара. "Аароновият жезъл бе прокарал, напъпил, цъфнал и родил миндали" (Числа. 17:8).

11. Сватбата на Дева Мария

"Сватбата на Дева Мария", 1504 г. Рафаело.

В лявата ръка на Йосиф има цъфнала пръчка. Един от женихите чупи от ярост своята пръчка .

12. Сватбената процесия

13. Бог изпраща архангел Гавриил при Дева Мария

Бог не е изобразен като останалите фигури на стената (фреска), а е нарисуван върху дървен панел. Този панел се отваря (подобно врата) на празника Благовещение.

14. Архангел Гавриил

15. Дева Мария

Според евангелието на Лука архангелът се явява при Дева Мария и ѝ известява, че ще зачене син на Всевишния, който трябва да нарече Иисус. Ангелът допълва: "Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си , и е вече в шестия месец "(1:36).

16. Срещата на Мария и Елисавета

Дева Мария отива в дома на Елисавета и съпруга ѝ Захарий и съобщава на Елисавета радостната новина.

Необичайна картина на Якоб Стрюб (1505 г.): изобразени са синовете на Дева Мария и Елисавета – Иисус (Христос) и Йоан (Кръстител).

17. Раждането на Иисус Христос

Божият син се ражда във Витлеем, тогава римска провинция Юдея, управлявана от цар Ирод.

18. Поклонението на влъхвите

По време на раждането му се появява звезда, ознаменуваща идването на новия Юдейски цар. Няколко мъдреци от изтока я проследяват и са отведени на мястото, където е младенецът. Пренасят на бъдещия владетел дарове: злато, ливан (тамян) и смирна.

19. Представяне на Иисус в Храма

Сретение господне. На 40 ден след раждането Му родителите на Иисус идват от Витлеем в Йерусалим и донасят детето в Храма.

20. Бягството в Египет

Според евангелие от Матея ангел господен се явява в съня на Йосиф и му казва да вземе младенеца и Мария и да бяга в Египет (2:13).

21. Избиване на младенците

Цар Ирод, обезпокоен от знамението за нов цар, издава заповед за избиването на всички новородени момчета в земите, управлявани от него. След смъртта на Ирод ангел господен отново се явява в съня на Йосиф и му казва да вземе Мария и младенеца и да се върне в Юдея. Йосиф и Мария се завръщат и заживяват в Назарет.

Йосиф Флавий разказва за ужасната смърт на Ирод: изяден е жив от червеи. След смъртта му иудейската земя е разделена от римската управа на четири части, във всяка от които са назначени управници.

22.  Христос сред учителите

"Всяка година родителите Му ходеха в Йерусалим за празника Пасха. И когато Той стана на 12 години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празника; а когато се връщаха, след свършването на празничните дни, Отрокът Иисус остана в Йерусалим; и не забелязаха това Йосиф и майка му. Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го търсиха между роднини и познайници; и като не го намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсиха. Подир три дни го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва; всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му". Евангелие от Лука (2:41-47).

23. Кръщение

24. Сватбата в Кана

На сватбата Иисус извършва първото чудо в живота си. Превръща водата във вино без пируващите да забележат това.

Фреската в капела Скровени преповтаря картината на Дучо ди Буонинсеня (ум. 1319 г). Дучо е представител на сиенската школа, силно повлиян от Чимабуе.

25. Възкресението на Лазар

Глава 11 (1-57) от евангелие от Йоана разказва историята на възкръсналия Лазар: 

 

Иисус често посещавал дома на Лазар и двете му сестри – Марта и Мария. Те вярвали, че Той е Син Божий и Спасител. Лазар се разболял тежко. Сестрите му изпратили вест за това на Иисус, но той не можел да тръгне веднага към Витания. Лазар умрял. Когато Иисус дошъл във Витания, Лазар от четири дена вече бил погребан. Посрещнали Го Марта и Мария. Когато отишли на гроба на Лазар, Иисус наредил да вдигнат големия камък, който затварял гроба, и рекъл: "Лазаре, излез!"  И станало чудо: Лазар оживял и излязъл от гроба. 

26. Влизането в Йерусалим

Иисус изпраща двама от своите ученици до Витфагия, за да Му намерят ослица с малко осле. Иисус иска да сбъдне предреченото от пророка: "Твоят Цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле". При хода на Иисус вярващите Го посрещат, като разстилат пред него дрехите си и маслинови клонки, приветствайки Го: "Осана Сину Давидову!"

Влизането на Иисус в Йерусалим е описано и от четиримата евангелисти. Празникът (наречен Цветница, Връбница или Палмова неделя) символизира признанието на Иисус за Месия. Иисус идва с мир – именно затова е яхнал ослица; ако беше на кон, това щеше да означава война.

27. Изгонване на търговците от Храма

В Евангелие от Матея е казано: "И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците и казваше им: Домът Ми дом за молитва ще наречете, а вие го направихте разбойнишки вертеп" (21:12-13).

 

В евангелие от Иоана е казано: "И намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали; И като направи бич от върви, изпъди всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури; и на гълъбопродавците рече: вземете това оттук и дома на Отца ми не правете дом за търговия" (2:14-16).

28. Предателството на Юда

Юда е един от дванайсетте апостоли, ученици на Иисус. Ковчежник е – съхранява парите, събирани от дарения. Договаря се срещу 30 сребърника да предаде Иисус на фарисеите и свещениците от Синедриона.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle