Кой уби Ромео и Жулиета

Програма на курса

I лекция: Въведение. Кому е изгодна враждата между Монтеки и Капулети? (25 мин.)

II лекция: Защо Ромео не спи по цели нощи? (12 мин.)

III лекция: Защо синьор Капулети внезапно променя решението си? (20 мин.)

IV лекция: Защо синьор Монтеки ненавижда своя син Ромео? (6 мин.)

V лекция: Кое е загиналото преди 11 години дете? (37 мин.)

VI лекция: Защо Меркуцио се опитва да убие своя приятел Ромео? (12 мин.)

VII лекция: Сънищата (7 мин.)

VIII лекция: Какво фатално събитие се е случило преди 25 години? (26 мин.)

IX лекция: Балът (9 мин.)

X лекция: Сцената под балкона (32 мин.)

XI лекция: Защо бърза Ромео? (7 мин.)

XII лекция: Защо дойката се бави цели три часа? (10 мин.)

XIII лекция: Пак за Меркуцио (8 мин.)

XIV лекция: И пак за Меркуцио (14 мин.)

XV лекция: Защо сеньора Капулети не спира тайната венчавка? (20 мин.)

XVI лекция: Предателството на Ромео (15 мин.)

XVII лекция: Неприятният граф Парис (10 мин.)

XVIII лекция: Кога се ражда любовта? (27 мин.)

XIX лекция: Божият човек брат Лоренцо (23 мин.)

XX лекция: Заключение. Кой уби Ромео и Жулиета? (43 мин.)