Смъртта в "Ромео и Жулиета"

Детайл от фреската на Климт "Шекспировият театър", 1885 г.

Смъртта на Меркуцио и Тибалт (III действие, 1 сцена)

Меркуцио:
Страшилище за мишките, насам!
Кураж, Тибалт!
 
Тибалт:
Какво от мене искаш?
 
Меркуцио:
Дребна работа, ваше величество, кралю на мачките! Само един от деветте ви живота. Ще си поиграя с него като котка с мишка, а после, според това как се държите, може и да ви избия от тялото останалите осем. Ще издърпаш ли шпагата си за ушлетата ѝ? Побързай, че може, преди да си я измъкнал, моята да свирне край твоите уши!
 
Тибалт:
На твоите услуги!
 
Измъква шпага.
 
Ромео:
Меркуцио, скрий шпагата си!
 
Меркуцио:
Хайде!
Започвайте! "Пасадото"-то е ваше!
 
Ромео:
Бенволио, измъквай шпага! Бързо!
Да ги заставим да се разделят!
Меркуцио, Тибалт, позор и срам!
Спомнете си забраната на княза!
Тибалт, недей! Меркуцио!
 
Тибалт пробожда Меркуцио изпод ръката на Ромео.
 
Един от Капулетите:
Тибалт, изчезвай!
 
Тибалт избягва заедно с другите Капулети.


(…)

Меркуцио:
Разбира се. Не е дълбока като кладенец, нито широка като черковна врата. Но и такава ми стига. Ще ми свърши работа. Потърсете ме утре и ще намерите бъбривия Меркуцио мълчалив като гроб. Вече съм подреден за оня свят, честна дума! По дяволите двете ви семейства! Да пукне макар това куче, тоя плъх, тоя котарак, който ме одраска така! Самохвалко, негодник, мръсник, който се бие като по книга! А ти за какъв дявол се завря между двама ни? Той ме мушна изпод ръката ти!
 
Ромео:
Аз исках да ви разтърва!
 
Меркуцио:
Бенволио, води ме в някой дом!
Крепи ме, че ще падна! Ах, мръсника!
По дяволите двете ви семейства!
Те ме превърнаха в добра храна
за червеите! Двете ви семейства!…
 
Излиза заедно с Бенволио.
 
Ромео:
Заради мен получи смъртна рана
приятелят ми, сродникът на княза…

(…)

Влиза отново Тибалт.
 
Бенволио:
Тибалт се връща!
 
Ромео:
С тържествуващ вид,
а там Меркуцио лежи убит!
Върви си в небесата, кротък нрав!
Водач бъди ми, огнедишащ гняв!…
Тибалт, вземи си думата "подлец",
с която ме нарече преди малко!
Душата на Меркуцио витае
все още над главите ни; тя чака,
за да пътува заедно със твойта!
Ти или аз! Един от нас ще трябва
да тръгне с него!
 
Тибалт:
Ти си му приятел — ти ще вървиш!
 
РОМЕО
Това ще каже кой!
 
Сражават се. Тибалт пада.
 
Бенволио:
Ромео, идат хора! Той е мъртъв!

Смъртта на Парис (V действие, 3 сцена)

Парис:
Не ща да слушам твоите молби!
Задържам те като престъпник! Стой!
 
Ромео:
Тогава защитавай се, хлапе!
 
Сражават се.
 
Пажът:
Сражават се! Ще викна караула!
 
Излиза.
Граф Парис пада.

 
Парис:
Умирам! Имай милост, положи ме
във гробницата, редом с Жулиета!
 
Умира.
 

Ромео:
Ще го направя. Но да видя кой е.

Смъртта на лейди Монтеки (V действие, 3 сцена)


Князът:
Ела, Монтеки! Рано си се вдигнал,
да видиш своя син по-рано легнал!
 
Монтеки:
Жена ми, княже, тази нощ почина
от мъка по изгнаното ни чадо.
Какво ми готви още злата орис?

Смъртта на Жулиета (V действие, 3 сцена)

Жулиета:

Пристигат вече. Трябва да побързам!

Благословен кинжал!

Измъква кинжала на Ромео.

Влез леко тука,

във ножницата си, и дай ми смърт!

 

Пробожда се и пада.

Смъртта на Ромео (V действие, 3 сцена)


Ромео:

За теб, Любов!


Пие.


О, честни аптекарю,
лекарствата ти действат, както трябва!
Целувайки, умирам!

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle