Смъртта в "Хамлет"

Смъртта на Полоний (III действие, 4 сцена)

Кралицата:

О, господи! Нима ще ме убиеш?

Какво ще правиш? Помощ!

 

Полоний: (иззад гоблена)

Помощ! Стражи!

 

Хамлет: (измъква шпагата си)

Какво? Ха! Плъх! На бас, че е нанизан!

 

Нанася удар през гоблена.

 

Полоний (иззад гоблена):

Убиха ме!

 

Умира.

 

Кралицата:

Какво направи, Хамлет!

 

Хамлет:

Не знам! Кой беше? Кралят ли?

 

Кралицата:

О, боже!

Какво безсмислено и страшно дело!

Смъртта на Офелия (IV действие, 7 сцена)

Кралицата:

Бедите се настъпват по петите,

тъй бързо гонят се! Лаерт, сестра ви

се е удавила!

 

Лаерт:

Какво? Къде?

 

Кралицата:

Една върба расте край потока,

сребристите си вейки отразила

в кристалния му бързей. Тя със тях

венчета причудливи си плетеше

от маргаритки, макове, коприва

и от онези морави фунийки,

които грубият овчар нарича

с безсрамно име, а момите скромни

зоват "мъртвешки пръст". И днеска тя

качила се по сведените клони,

със своите венци да ги накичи,

ала един от тях — проклет! — се скършил

и паднала тя в плачещите струи,

отрупана с цветя. Известно време

надутите й дрехи я държали,

като русалка на повърхността

и бавно тя се носела надолу,

напявайки си тихо стари песни,

като че ли не схващала бедата,

или била родена от водата.

Но кратко това траяло и ето

след малко натежалите й дрехи

повлекли плавно клетата девойка

от ложето й песенно към мрака

на тинестата смърт.

 

Лаерт:

О, боже! Значи, се е удавила?

 

Кралицата:

Уви, уви!

Смъртта на Розенкранц и Гилденстерн (V действие, 2 сцена)

Хамлет:

Най-настойчива молба

от името на краля ни, в която —

предвид на туй, че Англия му плаща

васална дан, предвид на туй, че обич

подобно палма трябва да цъфти

между двете страни, предвид на туй, че

е редно мир с венец от житен злак

да кичи връзките на двата трона

и да ги свързва като запетая,

предвид на сто "предвид" от този вид —

английският владетел се приканва

да прати приносящите веднага

на оня свят, без време да им дава

за покаяние.

 

Хорацио:

Ами печата?

 

Хамлет:

Хе, и в това небето ми помогна:

аз носех бащиния си печат,

от който снет е днешният държавен.

Подписах текста, сгънах пергамента,

натиснах восъка и всичко върнах

на старото му място, тъй че никой

не схвана смяната. На сутринта

бе битката с пиратите и всичко

подир това, което вече знаеш.

 

Хорацио:

И, значи, Гилденстерн и Розенкранц

пътуват към смъртта си?

 

Хамлет:

Че какво?

Сами ламтели са за тази служба.

Не съм ги карал да се престарават

и никак не тежат на съвестта ми.

Не бива дребосъкът да се мушка

там, дето святкат шпагите на мощни

противници!

Смъртта на Кралицата (V действие, 2 сцена)

Кралицата:

Но много изпотен е и задъхан.

Вземи таз кърпа, сине, и изтрий се!

За твоята победа пия, Хамлет!

 

Хамлет:

Добра ми майко!

 

Кралят:

Не! Не пий! Гертруда!

 

Кралицата:

Простете, господарю, ще отпия.

 

Пие.

 

Кралят (настрани):

Отровата! О, боже! Твърде късно!

Смъртта на Хамлет, Клавдий и Лаерт (V действие, 2 сцена)

Фехтуват и сплитат шпаги.

 

Озрик:

Шпаги горе!

 

Лаерт:

На, дръж това!

 

Ранява Хамлет, но в схватката двамата разменят оръжието си и Хамлет ранява Лаерт.

 

Кралят:

Да бъдат разтървани! Разпалиха се много…

 

Хамлет:

Хайде, идвай!

 

Кралицата пада.

 

Озрик:

Кралицата!

 

Хорацио:

И двамата кървят!

Принц Хамлет, как сте?

 

Озрик:

Как сте вий, Лаерте?

 

Лаерт:

Като бекас, попаднал в свойта мрежа!

Убит от своето коварство, Озрик!

 

Хамлет:

Какво й е на майка ми?

 

Кралят:

Припадна, като видя и двама ви във кръв.

 

Кралицата:

Напитката! Напитката! О, Хамлет!

От чашата! Там! Чашата! Отрова!

 

Умира.

 

Хамлет:

Злодейство! Ха! Вратите затворете!

Коварство! Ей сега ще го разкрием!

 

Лаерт пада.

 

Лаерт:

То в мен е, Хамлет! Хамлет, ти си мъртъв!

За тебе няма лек на тоя свят —

след четвърт час ще бъдеш вече труп!

Ти сам държиш във своята ръка

оръжието — с връх, и то отровен —

на подлостта нечувана! Но тя

накрая срещу мен се извъртя!

Не ще се вдигна! Майка ти е също

отровена! За всичко е виновен…

не мога повече… той, краля, краля!

 

Хамлет:

Отровена и шпагата? Тогава

на работа, отрово!

 

Пробожда краля.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle