Смъртта в "Зимна приказка"

Смъртта на Антигон (III действие, 3 сцена)

Антигон:
Проклета да е клетвата, която
ме свърза с туй злодейство! Сбогом, рожбо!
Смрачава се все повече. Ще имаш
неласкава приспивна песен, мило!
До днеска не съм виждал небесата
тъй черни денем… Крясък на ловци!
Да бях на кораба!… О, Боже, мечка!
Загубен съм!
 
Излиза, гонен от мечка.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle