Смъртта в "Макбет"

Смъртта на Банко (III действие, 3 сцена)

Влизат трима Убийци.

 

Първи убиец:

А кой те прати тук?

 

Трети убиец:

Макбет!

 

Втори убиец:

Аз мисля,

че заслужава да му се повярва:

отде би знаел инак тъй подробно

задачата ни!

Първи убиец:

Стой тогава с нас!

Денят догаря в ивици на запад

и пътникът пришпорва кон да стигне

странноприемницата. Тоз, когото

очакваме, е близко!

 

Трети убиец:

Тихо! Тропот!

 

Банко (зад сцената):

Хей! Дайте светлина!

 

Втори убиец:

Това е той!

Останалите гости до един

са вече сбрани!

 

Първи убиец:

Пратиха конете

по околния път!

 

Трети убиец:

Дотам е миля,

но той обикновено — както всички —

отива пеш оттука до двореца.

 

Влизат Банко и Флинс, носещ факел.

 

Втори убиец:

Пристигат!

 

Трети убиец:

Той е!

Първи убиец:

Дръжте се добре!

 

Банко:

Май дъжд се готви.

 

Първи убиец:

Дъжд, и то какъв!

 

Нахвърлят се върху Банко.

 

Банко:

Коварство! Бягай, сине! Бягай, Флинс!

Флинс излиза.

И отмъсти за мен!… О, жалък раб!

 

Умира.

Смъртта на Дънкан и двамата му стражари (II действие, 2 сцена)

 

Макбет:

Извърших го! Не си ли чула шум?

 

Лейди Макбет:

Чух само кукумявката и още

щурците в мрака. Ти защо извика?

 

Макбет:

Кога?

 

Лейди Макбет:

Сега!

 

Макбет:

Когато слизах?

 

Лейди Макбет:

Да!

 

Макбет:

Я чуй!… Кой спи в съседство?

 

Лейди Макбет:

Доналбейн.

 

Макбет (гледа ръцете си):

Каква печална гледка е оттатък!

 

Лейди Макбет:

Говориш детски глупости! "Печална!"

 

Макбет:

Единият в съня си се разсмя,

а другият развика се: "Убийство!",

така че се събудиха взаимно.

Аз спрях и се ослушах, ала те

помолиха се и заспаха пак.

 

Лейди Макбет:

Да, има двама там във обща стая.

Убийството на лейди Макдъф и сина ѝ (IV действие, 2 и 3 сцена)

Влизат Убийци.

 

Убиец:

Мъжът ти где е?

 

Лейди Макдъф:

Надявам се, не в толкоз долно място,

че хора като тебе да го срещнат!

 

Убиец:

Той е изменник!

 

Синът:

Лъжеш, грозен рошльо!

 

Убиец:

Я, запъртък! Предателски хайвер!

 

Пробожда го.

 

Синът:

Убиха ме! По-бързо, мамо, бягай!

 

Умира.

Лейди Макдъф излиза, викайки: "Убийство!", следвана от Убийците.

 

(…)

Рос:

Твоят замък бе нападнат,

жена ти и децата ти — изклани!

Да ти опиша точно как ще значи

да хвърля върху купчината мъртви

и теб, Макдъф!

 

Малком:

Небе! Човече, дръж се!

Не, шапка не нахлупвай над очи!

И не мълчи! Нещастие, което

без излаз е, разкъсва ни сърцето!

 

Макдъф:

Децата ми, и те ли?

 

Рос:

Всичко живо

във замъка — жена, деца, прислуга.

 

Макдъф:

А аз далеч от тях! Жена ми също?

 

Рос:

Да, казах ти го.

Смъртта на лейди Макбет (V действие, 5 сцена)

Ситон:

Господарю,

кралицата е мъртва!

 

Макбет:

Могла би да умре и по-нататък;

бих имал време за такава вест…

Туй наше вечно "утре", "утре", "утре"

пълзи от ден на ден с крачета ситни,

дорде изгризе сетната частица

на срока ни. А всички наши "вчера"

са светели по пътя на глупци

към мухъла на гроба. Фу, угасвай,

свещице кратка! Тоз живот е само

една нещастна движеща се сянка,

актьор бездарен, който се явява,

измъчва и изпъчва своя час

на сцената и след това изчезва.

История, разказана от луд,

със много шум и бяс, в която няма

ни капка смисъл…

Смъртта на младия Сиуарт (V действие, 7 и 8 сцена)


Макбет:
Казвам се Макбет!
 
Младият Сиуарт:
Да, адът няма титла по-омразна
за моя слух!
 
Макбет:
И по-ужасна също!
 
Младият Сиуарт:
Тук лъжеш, отвратителен тиранин!
И моят меч сега ще ти докаже,
че си лъжец!
 
Бият се. Младият Сиуард пада.

 

Рос:
Синът ви, сър, плати дълга си боен.
Живял бе сякаш, за да стане мъж,
и щом, удържайки напора вражи,
доказа го, загина с мъжка смърт!
 
Сиуард:
Убит синът ми?
 
Рос:
Тялото му беше
изнесено от бойното поле.
Не бива да скърбите съразмерно
на храбростта му, иначе скръбта ви
ще е без край!
 
Сиуард:

Отпред ли е ранен?
 
Рос:
Да, в челото.
 
Сиуард:
Тогава нека бъде
Господен воин!

Смъртта на Макбет  (V действие, 8 сцена)

 

Влиза Макдъф, носещ главата на Макбет.

 

Макдъф:

Привет, кралю! Защото вече крал си!

Погледай сам проклетата глава

на узурпатора! Светът въздъхва

със облекчение и аз те виждам

монарх-брилянт, когото обкръжава

най-ценното от нашата държава!

То вече те възславя в мисълта си,

а подир миг и с думи звънкогласи

ще те възслави тука и навред:

"Шотландски повелителю, привет!"

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle