Смъртта в "Юлий Цезар"

Смъртта на Цезар (III действие, 1 сцена)

Рим. Пред Капитолия.

Тръбен звук. Влизат Цезар, Брут, Касий, Каска, Деций, Метел Цимбер, Требоний, Цина, Антоний, Лепид, Артемидор, Публий, Попилий и Гадателят.

 

Цезар:

Е, дойдоха ли Мартенските Иди?

 

Гадателят:

Да, Цезар, но не са си отишли.

(…)

Цезар:

Млък! Олимп не се премества!

 

Деций:

Велики!

 

Цезар:

Бруте, всуе коленичиш!

 

Каска:

Ръка, наместо мене говори!

 

Пробожда го. Останалите се нахвърлят върху Цезар.

 

Цезар:

И ти ли, Бруте? Смърт, тогава идвай!

 

Умира.

 

Цина:

Свободни сме! Тиранството е мъртво!

Летете! Възвестете свободата

по всички улици!

 

Касий:

И неколцина да се качат на градските трибуни

и викат: "Да живее свободата!"

 

Брут:

Народ, сенатори, спокойно! Стойте!

Амбицията си плати дълга!

 

Касий:

Брут на трибуната!

 

Деций:

И Касий също!

Смъртта на Цина (III действие, 3 сцена)

Цина:

Тръгнал съм за Цезаровото погребение.

 

Първи гражданин:

Приятел ли си му или враг?

 

Цина:

Приятел.

 

Втори гражданин:

Виж, това си го каза направо!

 

Трети гражданин:

Къде живееш? Накратко!

 

Цина:

Накратко, до Капитолия!

 

Трети гражданин:

Името ти, честно!

 

Цина:

Честното ми име е Цина.

 

Първи гражданин:

Заговорникът! Да го разкъсаме на парчета!

 

Цина:

Аз съм Цина поетът! Аз съм Цина поетът!

 

Четвърти гражданин:

Разкъсайте го за лошите му поеми!

 

Цина:

Аз съм друг! Не съм Цина заговорникът!

 

Четвърти гражданин:

Няма значение! Нали се казва Цина! Да му измъкнем само името от сърцето и да го пуснем да си върви!

 

Трети гражданин:

На парчета! На парчета!

Нападат го.

Главни! Дайте главни! Към къщите им! Към Брут! Към Касий! Да ги изколим!… Вие към Деций!… Вие към Каска!… Вие към Лигарий!… Тръгвайте! Хайде!

 

Излизат, отвличайки Цина.

Смъртта на Порция (IV действие, 3 сцена)

Брут:

По-твърдо от когото да било

скръбта аз нося: Порция умря!

 

Касий:

Какво говориш? Порция!

 

Брут:

Да, тя!

 

Касий:

О, как убягнах на смъртта, когато

се спречках с теб? Каква непоносима,

ужасна загуба!… И от какво?

 

Брут:

Загубила ума си от тревога

по мен, отсъстващия, и от мъка,

че младият Октавий и Антоний

все повече укрепват — да, защото

и тази вест дойде с вестта за нея —

и глътнала в минута без надзор

пламтяща жар!

 

Касий:

И от това умряла?

 

Брут:

Да, от това!

Смъртта на Касий (V действие, 3 сцена)

Касий:

Слез долу! Стига толкова си гледал!

О, аз, страхливец, който жив останах

да видя своя пръв приятел хванат

пред моите очи!

Влиза Пиндар.

Ела насам! Във Партияплених те

и ти дарих живота срещу клетва,

каквото ти поискам, да го сториш.

Сега настъпи час да я изпълниш:

бъди свободен и със този меч,

пронизал вътрешностите на Цезар,

бръкни в гръдта ми! Не, не възразявай!

Стисни го и лице щом скрия, тъй,

забий го в мен!… О, Цезар, отмъстен си,

и то със меча, който те срази!

 

Умира.

Смъртта на Титиний (V действие, 3 сцена)

Титиний:

Не се гневете, богове! Мой дълг е.

О, меч на Касий, римски ако си,

сърцето на Титиний потърси!

 

Умира.

​Смъртта на Катон (V действие, 3 сцена)


Катон:
Кой пъзльо губи я? Напред след мен!
Извиквам гръмко името си: Чуйте!
Катон съм аз и син на Марк Катон!
Народолюбец и тираномразец!
Катон съм аз и син на Марк Катон!
 
Влизат войници.
Сражение.
 

Луций:
Пък аз съм Брут! Самият той! Марк Брут!
Народолюбецът! Марк Брут! Насам!
Младият Катон пада.
Ти падна, млади, доблестни Катоне!
Като Титиний ти умря! Загина
със смърт, достойна за Катонов син!

Смъртта на Брут (V действие, 5 сцена)

Брут:

Тръгвайте! След вас съм!

Клит, Дарданий и Волумний излизат.

Стратоне, стой при своя господар!

Слуга си ти с неопетнено име,

животът ти излъхва дъх на чест.

Дръж този меч и гледай настрани,

додето аз се хвърля срещу него!

Нали ще го направиш?

 

Стратон:

Да, но първом

ръка ми дайте! Сбогом, господарю!

 

Брут:

Благодаря!… Дух Цезаров, спи тих,

по-тъжен бях, когато теб убих!

 

Умира.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle