Смъртта в "Кориолан"

Смъртта на Кориолан (V действие, 6 сцена)

Влиза — с барабанен бой и знамена — Кориолан, следван от Граждани.

 

Кориолан:

Приветствам ви, отци на този град.

Аз връщам се все тъй ваш предан воин,

незаразен от обич към родина

и подчинен на висшата ви воля

като преди. Узнайте, че успешно

проведох похода и стигнах с бой

до портите на Рим. Това, което

бе взето като плячка, надвишава

със трета разходите по войната.

Мир сключихме със не по-малко слава

за волсците, отколкото позор

за римляните. Ето тук, подписан

от консули и знатни, подпечатан

с клеймото на Сената, аз ви връчвам

изготвения договор.

 

Авфидий:

Отци, преди да го четете, заявете

в лицето на изменника, че той

измамил е по най-безчестен начин

доверието ви!

 

Кориолан:

Изменник? Аз?

 

Авфидий:

Ти точно, Марций!

 

Кориолан:

Марций?

 

Авфидий:

Да! Кай Марций!

Или очакваш да те величая

във Кориоли с крадения прякор

"Кориолан"?

Старейшини на нашата държава,

на майка си и на жена си той

за няколко нещастни солни капки

предаде делото ни и отстъпи

града ви Рим — "ви", казвам! — като скъса

обета си тъй лесно, сякаш беше

прогнил конец. Веднъж не съзова

военния съвет, а пред сълзите

на своята кърмителка проциври

победата тъй срамно, че накара

по-младите слуги да се червят,

а старите бойци да се споглеждат

в учудване.

 

Кориолан:

О, чуваш ли го, Марсе?

 

Авфидий:

Не споменавай бога на бойците,

хлапе ревливо!

 

Кориолан:

Как?

 

Авфидий:

Тъй, както чу!

 

Кориолан:

Лъжецо, нямащ мяра, ти изду

това сърце премного за гръдта му!

"Хлапе"? Ах, раб! Простете, мъдри старци,

за пръв път не успявам да се спра!

Умът ви, уважаеми, аз зная,

ще зашлеви туй куче през устата,

а паметта му, на бразди все още

от моя бич, сама ще му натика

лъжите в гърлото!

 

Първи старейшина:

И ти, и ти, мълчете и ме чуйте!

 

Кориолан:

Накълцайте ме на парчета, волсци —

мъже, деца, започвайте! „Хлапе“!

Лъжливо псе, във ваште летописи —

ако не лъжат — пише, че в Кориоли

като орел, нападнал гълъбарник,

съм карал войните ви да пърпорят

наоколо ми! И го сторих сам!

"Хлапе" на мен?

 

Авфидий:

Нима, почтени старци,

ще изтърпите, този самохвалец

да ви припомня слепия успех,

за наш позор дарен му от фортуна?

 

Съзаклятниците:

Смърт, смърт за туй!

 

Гражданите:

Разкъсайте го на парчета!… Веднага и на място! Той уби сина ми!… Дъщеря ми!… Той уби племенника ми!… Убиец на баща ми!

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle