Човешкото тяло се състои от 4 основни елемента

Четири темперамента.

Гравюра от книгата "Quinta Essentia", 1574 г.

В епохата на Възраждането медицинските познания за човешкото тяло до голяма степен са се базирали на учението на Хипократ за основните типове характери (темпераменти) – флегматик, холерик, меланхолик и сангвиник. Според древногръцкия учен всичко (включително и човешкото тяло) е съставено от четирите основни елемента въздух, вода, земя и огън. Въздухът и огънят са "леки" елементи, свързани с душата; земята и водата са "тежки" елементи, свързани с тялото, телесното. Във финала на 44-ти сонет Шекспир представя именно това разбиране за "тежестта" на тялото и "лекотата" на душата, съставени от съответните елементи:

But that so much of earth and water wrought

I must attend time's leisure with my moan,

Receiving nought by elements so slow

But heavy tears, badges of either's woe.

Ето фрагмента в три превода:

Предимно плът – от пръст и от вода –

от теб лишен тъгувам вечно аз.

Земя – усещам тежестта ѝ в мен.

Вода – за теб аз плача всеки ден.

(Превод: Владимир Свинтила).

…защото – тъй си мисля – съм направен

навярно от земя и от вода,

които със теглото си голямо

порой от тежки сълзи раждат само.

(Превод: Валери Петров).

…това, че съм от пръст и от вода

ме кара тук да чакам и да стена,

подвластен пак на петата стихия –

на сълзите, които с горест пия.

(Превод: Кирил Кадийски).

Според учението на Хипократ преобладаването на елемента "земя" в човешкото тяло поражда меланхоличен характер. В шекспирова Англия меланхолията е била на мода. Хамлет е типичен пример за меланхолик (с всички съпътстващи атрибути – черни одежди, череп, размисли за смъртта и т.н.).

Джон Остин. "Хамлет", 1922 г.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle