Замисляме създаването на филмово-театрален проект, който да включва игра с кукли и усвояването на различни класически литературни произведения. 

Влизането в чужд образ, пресъздаването на различни емоции и обиграването на странни ситуации са изключително интересни за децата. Ние заснемаме този процес - това е филмовата страна на нашата работа. 

През изминалата учебна година усложнихме задачите си - децата трябва да разиграят конкретна сложна фабула, която включва множество пластове и изисква нееднозначна игра. Децата не разпологат с веществената реалност, която е характерна за киното - те трябва да боравят с абстракции. Това е театралната част на проекта.

Заехме се с драматургията на Шекспир, въпреки че тя не е създавана за деца. Целта ни беше да съчетаем играта с усвояването на полезни знания. Убедени сме, че този подход е изключително ползотворен: по лесен и интересен начин децата се запознават със сложен автор, с трудни текстове. 

Решихме да разширим списъка от класически литературни произведения, които децата трябва да усвоят. За да се съхранят за дълго в паметта им тези текстове, персонажи и колизии, ние избираме формата на игра - филмова (пред камера) и театрална (в затворено абстрактно пространство).

Добавяме към театралната игра кукли. Децата ще се превъплащават не просто в различни персонажи, а тези различни персонажи ще управляват (подобно режисьори или магьосници) други персонажи (кукли).

Децата-актьори няма да са скрити зад параван (както е в класическия куклен театър), а ще играят на театралната сцена (разигравайки и своите кукли).

До този момент сме изготвили куклите за две класически литературни произведения: "Островът на съкровищата" на Р.Л. Стивънсън и "Златното магаре" на древноримския писател Апулей (версия за деца).

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle