Към курса "Кой уби...":

Към курса "Кой уби...":

В самото начало на пиесата синьор и синьора Монтеки са силно обезпокоени, защото техният син Ромео не спи по цели нощи. Нещо го тревожи и той до разсъмване някъде скита. Къде?

Бенволио разкрива: при порта Палио.

Ето туй е порта Палио, изградена по проект на венецианския архитект-маниерист Санмикели. Шекспировата пиеса е отпечатана (първо кварто) около 40 години по-късно.

Защо Ромео броди тук? Страшна тайна го гнети - тайна, която ще преобърне живота му. Той непрестанно сънува един и същ злокобен сън – сън, който обърква всичко…
2 преглеждания0 коментари
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
© 2006 - 2021 Филизи 33 ЕООД. Всички права запазени