top of page

Питер Брьогел Стари

Програма на курса

I. Брьогел Стари

(аудио-лекция, 1 ч. 14 мин.)

II. Фламандски пословици

(документален филм-лекция, 1 ч. 15 мин.)

III. Детски игри

(документален филм-лекция, 1 ч. 12 мин.)

IV. Битката на Карнавала и Поста

(документален филм-лекция, 40 мин.)

V. Дуле Грит

(документален филм-лекция, 22 мин.)

VI. Триумфът на Смъртта

(документален филм-лекция, 21 мин.)

VII. Бунтът на метежните ангели

(документален филм-лекция, 20 мин.)

VIII. Падането на Икар

(документален филм-лекция, 32 мин.)

Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project - Copy (34) - Copy.png
Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project - Copy (35) - Copy.png
Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project - Copy (35) - Copy - C

IX. Носенето на кръста

(документален филм-лекция, 22 мин.)

X. Пияницата набутват в свинарника

(документален филм-лекция, 12 мин.)

XI. Страната на лентяите

(документален филм-лекция, 16 мин.)

XII. Две маймуни

(документален филм-лекция, 15 мин.)

Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project - Copy (36) - Copy - C

XIII. Избиване на младенците

(документален филм-лекция, 8 мин.)

XIV. 12 месеца

(документален филм-лекция, 33 мин.)

XV. Селска сватба

(документален филм-лекция, 24 мин.)

XVI. Вавилонската кула

(документален филм-лекция, 33 мин.)

Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project - Copy (36) - Copy - C
bottom of page