top of page

Питер Брьогел Стари

YouTube говорения към курса

онлайн курс

Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Fall_of_the_Rebel_Angels_-_Google_Art_Project12 - Copy - Co

Относно лекцията от курса, посветена на рондото "Набутване на пияницата в свинарника"

Относно това какви текстове чете Ицко Финци в курса, посветен на Брьогел Стари

bottom of page