top of page

Тиражът е изчерпан

NB!

Микеланджело.

Таванът на Сикстинската капела.

Централният панел

15.png

В този албум са включени репродукции с обяснителен кратък текст, свързани с централния панел

на тавана на Сикстинската капела, измислен и разрисуван от Микеланджело.

Централната част на фреската представлява девет сцени от "Битие", разделени в групи по три: Сътворението на света, Историята на Адам и Ева и Историята на Ной.

 

Пет от сцените са обрамчени по специфичен начин: в четирите краища на фреските

са изобразени инюди – млади мъже, представени в различни пози.

 

Между инюдите Микеланджело поставя десет медальона,

наподобяващи формата на щит и разказващи епизоди от Стария завет.

В албума са поместени и изображенията на пророците и сибилите,

които "обкръжават" деветте сцени от "Битие".

Съставител на албума и автор на текстовете е доц. д-р Лиза Боева.

Албумът "Микеланджело. Таванът на Сикстинската капела. Централният панел" е замислен като помощен материал към онлайн курса за Микеланджело и неговата работа в Сикстинската капела.

Тайните, свързани с фреските на Микеланджело, изобразени на тавана на Сикстинската капела,

са много. Например: защо именно тук, във Ватикана, на тавана на  Сикстинската капела Микеланджело рисува над 300 персонажа, ала нито един от тях не е свързан с Христос?

Къде е Дева Мария? Защо не е изобразен Йоан Кръстител или самият Иисус?

Или някой от пророците, пророкуващи идването на Спасителя? 

Какво общо имат с историите от "Битие" изобразените древни сибили? 

bottom of page