автор и лектор: доц. д-р Лиза Боева

текстовете чете Ицко Финци

едногодишен онлайн курс

Италиански и Северен Ренесанс

Sibila_Líbica.png
4.png
3.png

Цена на курса: 1560 лв.