top of page

Франц Кафка

аудио курс

Основна информация

* Автор и лектор (глас зад кадър): доц. д-р Лиза Боева

* Ицко Финци чете илюстриращи художествени текстове към лекциите

3 - Copy.png

* Курсът е съставен от 9 лекции с различно времетраене. 

* Общо времетраене на курса: около 7 часа.

* Първата лекция от курса е посветена на историческата реалност, в която живее и твори Франц Кафка; втората лекция отговаря на въпроса "Що е това модернизъм?" (Кафка е писател-модернист); третата лекция разказва за житейския му път; четвъртата е обобщение на художествените методи, теми и задачи на писателя; следващите четири лекции са разгърнати анализи на главните текстове на Кафка; последната лекция има обобщителен характер (и навярно е най-важната лекция от този курс).

* Желателно е лекциите да се прослушват в определения от нас ред, но всяка лекция е относително самостоятелна - можете да работите с материала така, както за Вас е нужно и интересно. 

1 - Copy.png
bottom of page