аудио лекция на доц. д-р Лиза Боева

     откъси от романа чете  Ицко Финци

В романа на Уилям Голдинг "Извънреден пратеник" има такъв епизод: в Древен Рим

се появява учен, който предлага на императора разни изобретения. Сред тях – печатна машина.

Императорът го отпраща, защото неговият племенник Мамилий е графоман.

"Ти луд ли си? Петдесет хиляди екземпляра от стиховете на Мамилий?!"

Голдинг е хем мрачен (безнадеждно мрачен), хем смешен (но не е никак весело).

Последните редове на "Повелителят на мухите" пародират финала на античните трагедии:

богът от машината в края на действието тук е английски офицер, обикновен глупак

и националист, който каканиже идиотщини пред ревящите сополанковци.

Макар да се чете като юношески роман, "Повелителят" е сложна книга.

Несъмнено най-интересна тук е играта с жанрове. Голдинг ни оплита в три жанра:

роман-утопия (поредната робинзониада), възпитателен роман и приключенски роман.

И трите – през механизмите на античната трагедия (през "Вакханки" на Еврипид).

Стойността на тази лекция е 20 лв.

Лекцията ще бъде активна за закупуване до 7 юли 2020 г.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle