Оскар Уайлд. Онлайн курс на доц. д-р Лиза Боева

ОСКАР УАЙЛД

онлайн курс от 12 лекции

Автор и лектор: доц. д-р Лиза Боева

Откъси из "De Profundis" чете Ицко Финци

Този онлайн курс е конструиран като филм от 12 части, посветени на следните теми:

Буржоата на Викторианска Англия

Декаданс

Естетизъм

Животът и смъртта на Оскар Уайлд (в три части)

"Душата на човека при социализма"

Пиесите на Уайлд

Приказките (първите два тома)

"Рожденият ден на инфантата"

"Портретът на Дориан Грей"

"De Profundis"

Оскар Уайлд. Онлайн курс на доц. д-р Лиза Боева

Общо времетраене на курса: 3 ч. 15 мин.

Този онлайн курс не е подходящ за деца (както не са подходящи за деца приказките на Уайлд).

Лекциите от курса трябва да се гледат в предложената последователност,

за да се проследи логиката на разказа.

 

Нашият съвет е да гледате на ден не повече от една лекция от курса.

Към всяка от лекциите са добавени списък с препоръчителна литература и други допълнителни материали (художествени и документални филми, линкове към подходящи сайтове и т.н.).

Многократно в курса се споменава името на Джеймс Уистлър. Тъй като този художник

не е добре познат у нас, ние Ви предлагаме албума Творческият път на Джеймс Уистлър