Бурята

Шекспировата пиеса, преразказана като приказка

и прочетена от Ицко Финци

Чуйте весел фрагмент от приказката:

Редактор: Лиза Боева

Аудизапис и постпродукция звук: Камен Атанасов

Времетраене: 43 мин.

Стойността на аудиозаписа е 24 лв.

Можете да закупите аудиоприказката сега!

myPOS

   PayPal