Рембранд 

"Артаксеркс, Аман и Естир"

Лекция: анализ на картината

Автор: доц. д-р Лиза Боева

Текста чете Ицко Финци