Италиански и Северен Ренесанс

Онлайн курсът ще започне през есента на 2021 г.

NB!

Информация за всички наши курсове и лекции (онлайн и присъствени)

ще бъде публикувана на сайта през м. септември 2021 г.