top of page

Курсът "Брьогел Стари" (документални филми-лекции) и курсът "Франц Кафка" (аудио)

са открити за записване!

detail Dulle Griet2 - Copy.png

Автор и лектор: доц. д-р Лиза Боева

Илюстриращи текстове чете Ицко Финци

Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project - Copy (34) - Copy.png
6.png

Курсът е открит за записване до 10 март

Фрагмент от лекцията, посветена на цикъла на Брьогел "Дванайсетте месеца"

Pieter_Brueghel_the_Elder_-_The_Dutch_Proverbs_-_Google_Art_Project - Copy (36) - Copy - C

Важни уточнения към лекцията, посветена на рондо на Брьогел, изобразяващо пияница, когото набутват в свинарника

bottom of page