top of page

Тиражът е изчерпан

NB!

20240618_164214.png

Основната цел на академичния труд на доц. д-р Лиза Боева е да представи аргументирано и по интригуващ начин тезата, че Роджър Манърс, V граф Рътланд е истинският автор на Шекспировото творчество. 

20240618_164234.png

Автор: доц. д-р Лиза Боева

Редактор: г. д-р Калина Захова

Издателство: Филизи 33

София, 2019

bottom of page