top of page

Джеймс Уистлър е една от най-интересните личности, творили и работили в Париж и Лондон в края на XIX век. Приятел и неприятел на Оскар Уайлд, приятел (и главно неприятел) на повечето европейски знаменитости от своето време, Уистлър написва остроумната автобиографична книга "Изящното изкуство на създаване на врагове".

Както се случва и с Уайлд, славата на Уистлър засиява в пълната си мощ десетилетия след неговата смърт. Самият американски президент Франкилн Делано Рузвелт създава проект на пощенска марка по картина на Уистлър.

Книгата "Творческият път на Джеймс Уистлър" разказва в сбита форма за художника и неговите творби. Представен е богат илюстративен материал.

Автор на текста е доц. д-р Лиза Боева, редактор – гл. ас. д-р Калина Захова.    

18.png

Албумът "Творческият път на Джеймс Уистлър" е замислен като помощен материал към онлайн курса "Оскар Уайлд. Естетизъм. Декаданс".

bottom of page